ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα.