Ό,τι ακούγεται... κι ό,τι γίνεται...

Ό,τι ακούγεται... κι ό,τι γίνεται...